Adresa, Velenov 82 Boskovice 68001
+420603813480, +420603813467
prodejna@vymona.cz

RYBÁŘSKÉ a REKREAČNÍ LODĚ

Úvodem:

            Jelikož jsme vášnivými rybáři a u vody trávíme poměrně dost času, všichni zainteresovaní rybáři jistě ví, že jsou několika denní návštěvy u vody docela náročné na samotnou přípravu rybářského náčiní, tak samozřejmě nocování a v neposlední řadě i stravování u vody. Tyto hlavní důvody mě vedly k myšlence si postavit vlastní loď, která by mě co nejlépe pomohla vyřešit uvedené přípravy a celkově komfortní pobyt nejen u vody, ale hlavně na vodě. Dalším důvodem proč jsem tak uvažoval je v dnešní době také čím dál častější používání zavážecích lodiček, člunů, kde již na odhoz je čím dál těžší, chytat krásné či trofejní ryby. Samozřejmě pobyt na vodě je daleko hezčí a hlavně klidnější jako na břehu, kde se člověk mnohdy setkává s neochotnými, či hlučnými rybáři. Samozřejmě loď nabízí též maximální výběr lovného místa. Po této úvaze jsem se rozhodl splnit si vlastní sen a postavit si loď, na které se dá nocovat několik dní, je vybavena elektroinstalací s napojením na solární kolektor včetně vnitřního a venkovního osvětlení, popřípadě mobilním chemickým WC. Toto rozhodnutí bylo pro mě o to snazší, protože již 25 let se intenzivně věnujeme opracování dřeva výrobě zakázkového nábytku, kompletního vybavení interiérů, různých speciálních truhlářských a tesařských prací, včetně konečných povrchových úprav v naší lakovně. Při rozhodování, jakou zvolit velikost lodě hrála hlavní roli též bezpečnost pobytu na vodě. První úvahy byly postavit loď o velikosti 2 x 4 m s klasickým lodním trupem, ale při zjištění informací jak se chovají například Novomlýnské nádrže při bouřce či náhlé změně počasí, tak jsem si nebyl vůbec jistý původně zamýšleným typem lodi. Bylo také důležité vzít v úvahu, jaké mohou být použity motory z hlediska výkonu na jednotlivých vodních dílech.  Nakonec, jsem se rozhodl pro typ katamarán o velikosti 2,5 x 6 m. Hlavní požadavek byl – loď vymyslet tak, aby byla především praktická a byla pohodlná, bylo možno využít co největší plochu lodi, jaký bude mít loď desing bylo až druhoředé, přeci jenom jde o loď na ryby. Tento typ lodě je konstrukčně nepotopitelný, při právě zmiňovaném omezení použití výkonu motoru má díky dvěma plovákům menší odpor než klasický trup lodě a po vlastní zkušenosti při dobrém ukotvení je možné na vodě s tím odolat i bouřce či náhlé změně počasí s vyššími poryvy větru. S ohledem na to, že je tento typ velice variabilní a dá se při zachování plováku a podlahy docela rychle zvolit jiný druh nástavby a změnit kajutu za větší vyrobit např. houseboat a využívat loď k jiným účelům. V současné době si užívám maximální pohody při přípravě na rybářskou výpravu, protože všechny věci jsou uloženy na lodi a nemusím je stále nějak připravovat, stačí jen doplnit krmení pro ryby, zásoby jídla, zapojit přívěsný vozík za auto a vyrazit za úspěšným rybolovem…

Petrův zdar a mnoho krásných zážitků strávených u vody               Petr Vondrák

Naše lodě spadají do konstrukční kategorie C

Vysvětlivky konstrukčních kategorií lodí :

Kategorie A: plavidlo je konstruováno pro plavbu ve větru o síle přesahující 8 stupňů Beauforta a určující výška vln přitom dosahuje výšky 4 m a více (viz poznámka níže), přičemž je zcela soběstačné. S abnormálními podmínkami jako jsou hurikány se přitom nepočítá. S takovými podmínkami se lze setkat při dálkových plavbách, např. napříč oceány nebo blízko břehu nechráněného před větrem a vlnami v délce několika set námořních mil.

Kategorie B: plavidlo je konstruováno pro plavbu ve větru o síle do 8 stupňů Beauforta za současného působení vln s určující výškou do 4 m. S takovými podmínkami se lze setkat při mořských plavbách dostatečné délky nebo v pobřežních vodách nechráněných před větrem a vlnami v délce několika desítek námořních mil. Tyto podmínky mohou být též očekávány na vnitrozemských mořích o dostatečné velikosti při vznik vysokých vln.

Kategorie C: plavidlo je konstruováno pro plavbu ve větru o síle do 6 stupňů Beauforta za současného působení vln s určující výškou do 2 m. S takovými podmínkami se lze setkat na nechráněných vnitrozemských vodách, v ústí řek do moře a v pobřežních vodách za mírného počasí.

Kategorie D: plavidlo je konstruováno pro plavbu ve větru do 4 stupňů Beauforta za současného působení vln s občasnou maximální výškou do 0,5 m. S takovými podmínkami se lze setkat na chráněných vnitrozemských vodách a v pobřežních vodách za pěkného počasí.

Použité materiály
Typy lodí
Přívěsné vozíky na lodě
Fotogalerie
Videa
11. rybářský veletr FOR FISHING 2020

Náš stánek na For Fishingu 2020 v Praze, kde prezentujeme výrobu našich lodí navštívil známý rybář a dobrodruh Jakub Vágner